User Icon
timezinfinityX
User Icon
SurvivedKombat
timezinfinityX vs SurvivedKombat
timezinfinityX Wins
timezinfinityX
SurvivedKombat
Variation johhnnnyx Unga Bunga Shi
Round 1 39s
Round 2 43s
Played 06/03/2021 12:00 AM EDT and published by
timezinfinityX
timezinfinityX
SurvivedKombat
timezinfinityX
SurvivedKombat
Kombatants
Achievements
Arena
Tournament
Health over time
timezinfinityX
SurvivedKombat
User Poll
Top Kombatant for MultiVersus?
28.6%
Goro
23.2%
Scorpion
12.5%
Liu Kang
10.7%
Other
8.9%
Kitana
7.1%
Sub-Zero
7.1%
Raiden
1.8%
Shao Kahn