User Icon
vellminator
User Icon
BlahZay19
vellminator vs BlahZay19
BlahZay19 Wins
vellminator
BlahZay19
Variation DEFAULT Mid Kid
Round 1 57s
Round 2 78s
Played 01/18/2022 09:16 PM EST and published by
BlahZay19
vellminator
BlahZay19
vellminator
BlahZay19
Kombatants
Achievements
Arena
Kotal's Koliseum
Health over time
vellminator
BlahZay19
User Poll
Top Kombatant for MultiVersus?
28.8%
Goro
21.2%
Scorpion
13.5%
Liu Kang
11.5%
Other
7.7%
Kitana
7.7%
Raiden
7.7%
Sub-Zero
1.9%
Shao Kahn