User Icon
vellminator
User Icon
Bowzersbuddy
vellminator vs Bowzersbuddy
Bowzersbuddy Wins
vellminator
Bowzersbuddy
Variation 20 Total Blackness
Round 1 60s
Round 2 50s
Round 3 63s
Played 12/02/2021 09:51 PM EST and published by
Bowzersbuddy
vellminator
Bowzersbuddy
vellminator
Bowzersbuddy
vellminator
Bowzersbuddy
Kombatants
Achievements
Arena
Kotal's Koliseum
Health over time
vellminator
Bowzersbuddy
Survival Saturday Season 12
08/20/2022 09:00 PM EDT
Realm Kast
09/08/2022 12:00 PM EDT
User Poll
Top Kombatant for MultiVersus?
27.3%
Goro
25.8%
Scorpion
10.6%
Other
10.6%
Sub-Zero
10.6%
Liu Kang
7.6%
Kitana
6.1%
Raiden
1.5%
Shao Kahn