User Icon
vellminator
User Icon
SurvivedKombat
vellminator vs SurvivedKombat
vellminator Wins
vellminator
SurvivedKombat
Variation DEFAULT Deathly Sting
Round 1 32s
Round 2 56s
Played 07/10/2021 10:48 PM EDT and published by
vellminator
vellminator
SurvivedKombat
vellminator
SurvivedKombat
Kombatants
Achievements
Arena
Kharon's Ship
Health over time
vellminator
SurvivedKombat
User Poll
Top Kombatant for MultiVersus?
28.6%
Goro
23.2%
Scorpion
12.5%
Liu Kang
10.7%
Other
8.9%
Kitana
7.1%
Raiden
7.1%
Sub-Zero
1.8%
Shao Kahn