Kreations
Title Rating
liu kang 5.0
johnny cage 5.0
shinnok 4.5
stryker 4.5
sheeva 4.5
goro 4.5
onaga 4.5
baraka 4.5
night wolf 4.5
havik 4.5
drahmin 4.5
dairu 4.5
scorpion 4.5
mokap 4.5
moloch 4.5
meat 4.5
cyborg smoke 4.5
lei mei 4.5
mavado 4.5
reptile 4.5
kano 4.5
frost 4.5
shang tsung 4.0
Noob 4.0
montaro 4.0
reiko 4.0
rain 4.0
shao kahn 4.0
kung lao 4.0
kabal 4.0
sonya blade 4.0
subzero 3 4.0
darrius 4.0
jade 4.0
quan chi 3.5
kai 3.5
jax 3.5
hotaru 3.5
rayden 3.5
kintaro 3.5
Ashra 3.5
sindel 3.5
melina 3.5
hsu hao 3.5
shujinko 3.5
Smoke human 3.0
fujin 3.0
kenshi 3.0
tanya 3.0
jarek 3.0
ermac 3.0
sub zero 2.0