Kreations
Title Rating
johnny cage 5.0
liu kang 5.0
shinnok 4.5
stryker 4.5
sheeva 4.5
goro 4.5
onaga 4.5
baraka 4.5
night wolf 4.5
havik 4.5
drahmin 4.5
dairu 4.5
scorpion 4.5
mokap 4.5
moloch 4.5
meat 4.5
cyborg smoke 4.5
lei mei 4.5
mavado 4.5
reptile 4.5
kano 4.5
frost 4.5
shang tsung 4.0
Noob 4.0
montaro 4.0
reiko 4.0
rain 4.0
shao kahn 4.0
kung lao 4.0
kabal 4.0
sonya blade 4.0
subzero 3 4.0
darrius 4.0
jade 4.0
quan chi 3.5
kai 3.5
jax 3.5
hotaru 3.5
rayden 3.5
kintaro 3.5
Ashra 3.5
sindel 3.5
melina 3.5
hsu hao 3.5
shujinko 3.5
Smoke human 3.0
fujin 3.0
kenshi 3.0
tanya 3.0
jarek 3.0
ermac 3.0
sub zero 2.0
MKO User Poll
MK11 The Reveal MVP?
47.6%
Skarlet
23.8%
Baraka
9.5%
Other
6.7%
Geras
5.7%
Sub-Zero
5.7%
Sonya Blade
1.0%
Kronika